Akcja krwiodawstwa

13.02.2018
Poniedziałkowe przedpołudnie, 12 lutego w Starostwie Powiatowym upłynęło pod hasłem: „Zostań ratownikiem życia – oddaj krew”. Przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od rana w sali sesyjnej powstał mobilny punkt poboru krwi.
By podzielić się z innymi cennym darem – krwią, na nasze zaproszenie odpowiedzieli między innymi strażnicy miejscy, pracownicy KWP w Olsztynie, W-M ARR oraz Starostwa Powiatowego. W akcję włączyła się też Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna organizując stoisko z informacjami dotyczącymi szkodliwości palenia tytoniu. Dzięki temu, można było wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz pomiar ciśnienia.
Ale najważniejszy jest finał akcji: zarejestrowano 20 potencjalnych dawców a w sumie pobrano 7,2 litra krwi!

Wszystkim, którzy nas odwiedzili i czynnie wsparli serdecznie dziękujemy
Przy okazji zapraszamy do regularnego oddawania krwi.
Przypominamy, że mężczyźni mogą oddawać krew do 6 razy w roku a kobiety – nie częściej niż 4 razy w roku.