90-lecie szkół polskich

14.03.2019
W bieżącym roku obchodzimy 90-lecie szkół polskich na Warmii i Mazurach. Z tej okazji Muzeum Dom "Gazety Olsztyńskiej" zaprasza na zajęcia muzealne oraz do wypożyczenia wystawy objazdowej, zrealizowanej przy wsparciu Powiatu Olsztyńskiego.

Pierwsze szkoły polskie zostały otwarte 10 kwietnia 1929 r. Placówki mieściły się w Chaberkowie, Gietrzwałdzie, Nowej Kaletce i Unieszewie. Łącznie udało się utworzyć piętnaście szkół na Warmii i jedną na Mazurach - w Piasutnie. Muzeum Dom "Gazety Olsztyńskiej" zachęca do udziału w zajęciach dotyczących tej tematyki:

SZKOLNICTWO POLSKIE na Warmii i Mazurach - od plebiscytu do II wojny światowej
(lekcja dla szkół ponadpodstawowych i klas VI-VIII szkół podstawowych)
Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak walczono o język polski w nauczaniu powszechnym na terenie Prus Wschodnich oraz o tym, jak wyglądała organizacja polskich placówek oświatowych, ich codzienne problemy i osiągnięcia. Na wystawie: Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach 1929-1939 obejrzą oryginalne podręczniki, dzienniki i świadectwa szkolne, a także fotografie dokumentujące krótką historię 16 polskich szkół.

W SZKOŁACH POLSKICH na Warmii i Mazurach (1929-1939)
(warsztaty dla klas I-V szkół podstawowych)
Na wystawie: "Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach 1929-1939 obejrzą oryginalne podręczniki, dzienniki i świadectwa szkolne, a także fotografie dokumentujące krótką historię 16 polskich szkół. Poznają problemy swoich rówieśników uczęszczających 90 lat temu do niemieckich i polskich placówek oświatowych. Dowiedzą się również przed jak trudnym wyborem postawieni byli ich rodzice, chcący wychować dzieci w duchu polskim. W części warsztatowej uczestnicy wykonają ćwiczenia kaligraficzne, a także papierowe zwierzątka według wzorów z "Małego Polaka w Niemczech".
Pobierz ulotkę na temat zajęć muzealnych: DGO-zajęcia szkoły

 

Muzeum Dom "Gazety Olsztyńskiej" proponuje także wypożyczenie wystawy objazdowej. Ekspozycja prezentuje historię szesnastu Prywatnych Katolickich Szkół Powszechnych z polskim językiem wykładowym. dzieje tych placówek oraz losy ich nauczycieli, uczniów, a także ludności miejscowej chcącej utrzymać polską tożsamość narodową są ważnym fragmentem dziejów naszego regionu. Ich poznanie jest istotną częścią edukacji historycznej, wpisującej naszą Małą Ojczyznę w dziedzictwo narodowe.
Wystawa składa się z dziesięciu plansz o wym. 100 x 70 cm, umieszczonych na ruchomym stelażu, umożliwiającym dostosowanie pokazu do warunków lokalowych miejsca prezentacji.
Pobierz ulotkę na temat wystawy: ulotka wystawa objazdowa

Osoby zainteresowane wypożyczeniem prosimy o kontakt z Domem "Gazety Olsztyńskiej" oddziałem Muzeum Warmii i Mazur tel. 89 534 01 19.