Fundusze inwestycyjne - webinar dla seniorów

03.06.2022
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji zaprasza seniorów do udziału w bezpłatnym webinarium pt. "Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych" - 23 czerwca 2022 roku w godz. 11-14. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR. Prelegentem będzie Hanusz Ryfka, ekspert Departamentu Rozwoju Regulacji UKNF.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Warunkiem udziału jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa najpóźniej 22 czerwca 2022 roku.

 

Program spotkania:

10:45-11:00Logowanie uczestników
11:00-11:45
- Oszczędzanie a inwestowanie
- Podstawowe instrumenty finansowe
- Ryzyko związane z inwestowaniem
- Fundusz inwestycyjny–jak funkcjonuje
11:45-11:55 Przerwa
11:55-12:40
- Fundusz inwestycyjny–jak funkcjonuje c.d.
- Rodzaje funduszy i typy inwestycyjnych
- Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne
- Podstawowe parametry dotyczące funduszy inwestycyjnych
- Źródła informacji o funduszach inwestycyjnych oraz podstawowe dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi
12:40-12:50 Przerwa
12:50-13:25
- Jak wybrać odpowiednie fundusze inwestycyjne (na co zwracać uwagę)
- W jaki sposób można inwestować w fundusze inwestycyjne
- Korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne
13:25-13:35 Przerwa
13:35-14:00 Pytania i odpowiedzi

Program w pdf: Program szkolenia dla Seniorów 23.06.2022

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=78000&p_id=18

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres: cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł i datę wydarzenia.