e-uzależnienia

31.03.2021

Prawie 12% polskich nastolatków w wieku 12–17 lat nadużywa Internetu. Użytkownikami częściej są dziewczęta niż chłopcy oraz starsze nastolatki w wieku 15–17 lat. 54,4% młodych ludzi miała kontakt z niebezpiecznymi treściami w sieci. Czas pandemii sprzyja aktywności on-line, a co za trym idzie, niesie zagrożenia. Młodzież kojarzy Internet z samymi pozytywami, często nie dostrzegając zagrożeń. Rolą rodzica jest edukacja i uświadamianie. Jak wyglądają pierwsze objawy e-uzależnienia i co robić po ich stwierdzeniu? O tym jest mowa w materiałach NFZ, które publikujemy w ramach cotygodniowej akcji "Środa z profilaktyką".

 
Czym jest uzależnienie od Internetu i nowych technologii?
Uzależnienie od Internetu, komputera czy telefonu to stosunkowo nowe zjawiska. To stany, który objawiają się zaabsorbowaniem, fascynacją, traktowaniem nowych technologii jako narzędzia odprężenia i redukcji dyskomfortu. Intensywność korzystania zwiększa się w celu regulowania stanów emocjonalnych. Uzależnienie od Internetu i nowych technologii pływa negatywnie na relacje społeczne poprzez wycofanie, pojawianie się problemów szkolnych i zdrowotnych. W sytuacji ograniczonego dostępu pojawia się dyskomfort.
 
Jakie objawy powinny zaniepokoić? 

  • Ciągła potrzeba korzystania z Internetu, komputera, telefonu.
  • Brak kontroli nad czasem spędzonym w Internecie, telefonie, komputerze.
  • Rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresja spowodowane brakiem możliwości lub utrudnieniami w korzystaniu z Internetu, telefonu, komputera.
  • Izolowanie się.
  • Problemy z koncentracją.
  • Problemy ze snem.
  • Relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych.


Czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia:

  • Trudne relacje społeczne - brak akceptacji, nieśmiałość, samotność, zamknięcie na innych ludzi.
  • Brak umiejętności spędzania wolnego czasu w domu i poza domem, brak szerszych zainteresowań, niechęć do zajęć dodatkowych.
  • Nieradzenie sobie z trudnościami.
  • Wygórowane oczekiwania społeczne dotyczące wizerunku osoby idealnej.
  • Brak ograniczeń czasowych w korzystaniu z Internetu, telefonu, komputera.
  • Nieprawidłowe relacje rodziców i dzieci, brak zaangażowania w codzienne życie dziecka.


Konsekwencje uzależnienia 

  • Fizyczne – wady postawy, ból oczu, bóle głowy, wady wzroku, nadmierna masa ciała;
  • Psychologiczne – zaburzenia koncentracji, skłonność do kłamania;
  • Moralne – przemoc słowna, zatarcie granicy między dobrem a złem;
  • Społeczne – zanik więzi emocjonalnych, rezygnacja z aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
  • Intelektualne – szok informacyjny, niezdolność do racjonalnej selekcji danych, zaburzenia pamięci.Profilaktyka uzależnień 

  • Uświadamianie dzieciom mechanizmów i czynników sprzyjających e-uzależnieniom;
  • Ograniczanie czasu spędzanego przed komputerem, telefonem.
  • Dawanie dobrego przykładu w zakresie korzystania z nowych technologii przez rodziców.
  • Zapewnienie wsparcia i właściwej komunikacji w rodzinie, dzięki którym nie trzeba szukać ich w sieci.
  • Rozmawianie z dzieckiem, odkrywanie i rozwijanie jego potencjału, poszerzenie i pogłębienie zainteresowań.
  • Spędzanie aktywnie czasu wolnego z dzieckiem, ponieważ to rodzice kształtują w dużej mierze nawyki i zainteresowania.Gdzie szukać pomocy?
Podczas izolacji pandemicznej Internet stanowi znaczną część naszego życia i wielu osobom trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez niego. Do sfery online przeniosła się większość aktywności towarzyskich, a za sprawą zdalnego nauczania – edukacja. Jeśli pojawią się pierwsze objawy uzależnienia można uzyskać bezpłatną anonimową poradę i  pomoc specjalistów:

  •  116 111                    Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę
  • 801 889 880        Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne, pon.-pt. 17:00-22:00
  • 800 100 100        Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, pon.-pt. 12:00-15:00