Narady Koordynacyjne - przez geoportal powiatowy

31.03.2020
Informujemy, że 1 kwietnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie  wdrożony zostanie system informatyczny umożliwiający przeprowadzenie Narad Koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to: http://powiatolsztynski.geoportal2.pl.

Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności przez osoby składające wnioski, konieczne będzie utworzenie konta, a następnie zweryfikowanie przy pomocy elektronicznej skrzynki  podawczej e-PUAP. Zweryfikowane konto będzie niezbędne do otrzymania elektronicznego odpisu protokołu narady koordynacyjnej oraz adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem jej uzgodnienia.