Sesja ze zmianami w budżecie Powiatu

29.03.2019
W związku ze wzrostem dochodów do budżetu Powiatu, radni podczas sesji 29 marca zdecydowali o zmianach w kształcie planów finansowych samorządu. 

Zgodnie z treścią podjętej uchwały, po stronie dochodów budżet Powiatu wynosi prawie 173 mln zł, po stronie wydatków zaś 204,5 mln zł. Deficyt wzrośnie do 31,5 mln zł, przy czym ma zostać pokryty z kredytu w wysokości 26 mln zł i wolnymi środkami. Obecny stan finansowy Powiatu umożliwia skrócenie okresu spłaty kredytu z 20 do 15 lat.

Nowy kształt budżetu pozwala na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku. Dotyczą one przebudowy dróg powiatowych na terenie gmin Jeziorany Stawiguda, Świątki, Dywity, Dobre Miasto i Barczewo:
- droga powiatowa 1477N na odcinku Radostowo – Studzianka; etap II (3,65 mln zł)
- droga powiatowa 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w Bartągu (2,16 mln zł)
- droga powiatowa 1407N na odcinku Świątki – Żardeniki (4,1 mln zł)
- droga powiatowa 1432N na odcinku Frączki – Gradki (4,5 mln zł)
- droga powiatowa 1428N na odcinku Cerkiewnik – Różynka (1,75 mln zł)
- droga powiatowa 1462N na odcinku Bartołty Wielkie – Leszno (1,5 mln zł).

Powiat planuje realizację powyższych zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i w partnerstwie z gminami. Powiatowa Służba Drogowa w kwietniu będzie składała do wojewody warmińsko-mazurskiego wnioski o przyznanie środków na ww. zadania.

Podczas sesji radni zdecydowali o przeznaczeniu środków na bezpieczeństwo. 155 tys. zł trafi do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na rozbudowę systemu łączności, 190 tys. zł otrzyma Komenda Miejska Policji w Olsztynie na zakup samochodów, w tym 4 aut specjalistycznych. Powiat wesprze także kwotą 15 tys. zł gminę Kolno, która dzięki współpracy z niemiecką gminą Belm uzyskała możliwość zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruzach używanego bojowego wozu gaśniczego marki Mercedes Benz wraz z wyposażeniem.

O współpracy pomiędzy Powiatem i gminami była także mowa w kontekście Szpitala Powiatowego w Biskupcu. - Wnioskujemy o środki z rezerwy ogólnej państwa na zakup tomografu komputerowego do naszego szpitala. Koszt aparatu to 3,1 mln zł, przy czym liczymy na dofinansowanie zadania z budżetu państwa w wysokości 80%, czyli 2,4 mln zł. Wkład własny wyniósłby 660 tys. zł, przy czym zostałby on pokryty po połowie przez Powiat i gminę Biskupiec. Chcę też dodać, że burmistrz Kamil Kozłowski zadeklarował dodatkowo sfinansowanie rewitalizacji parku na terenie szpitala, wraz z budową letniej ścieżki rehabilitacyjnej - mówił starosta Andrzej Abako.

Rada Powiatu pozytywnie przyjęła też propozycję przystąpienia Powiatu do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow w charakterze członka wspierającego. Do sieci należy 28 miast w Polsce, z czego 5 z terenu powiatu olsztyńskiego. - Nasz udział w Cittaslow przyczyni się do budowania marki Powiatu w kontekście promocji gospodarczej. Liczymy, że konsekwencją będzie wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną i turystyczną powiatu oraz naszych gmin, a także poszerzenie współpracy i komunikacji z innymi regionami - argumentował starosta Andrzej Abako. - To świetna, szeroka promocja powiatu. Tym bardziej, że będziemy mogli promować nie tylko nasze miasta, które są w sieci, ale też te miejscowości, które z nimi sąsiadują - dodał inicjator przyłączenia Powiatu do Cittaslow, członek Zarządu Artur Wrochna.

W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdań ze stanu bezpieczeństwa w powiecie, przedstawionych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzeja Górzyńskiego i Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Piotra Zabuskiego, a także informacji o sytuacji na rynku pracy, o której mówiła dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska. Starosta Olsztyński Andrzej Abako i Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie Jerzy Laskowski podziękowali funkcjonariuszom JRG2 KM PSP w Olsztynie mł.ogn. Rafałowi Świderskiemu i mł.ogn. Łukaszowi Rońdzie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wzięli udział urzędnicy starostwa. Rada Powiatu w Olsztynie uczciła także chwilą ciszy niedawno zmarłą Irmgard Vogelsang, mającą wielkie zasługi dla tworzenia partnerstwa Powiatu Olsztyńskiego i Powiatu Osnabruck.