20 lat samorządu - konferencja UWM

15.04.2019
"Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej w ujęciu polityczno-prawnym" - taki tytuł nosiła Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana 12 kwietnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W ramach panelu eksperckiego znalazło się m.in. wystąpienie starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako.

Organizatorem konferencji był Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Do udziału zostali zaproszeni znani i zasłużeni samorządowcy oraz specjaliści z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: ustrój jednostek samorządu terytorialnego, problemy samorządów, wpływ wejścia Polski do UE na obraz polskiej samorządności, demokratyzacja i partycypacja na szczeblu lokalnym, cyfryzacja administracji, relacja między władzą centralną a samorządem terytorialnym, zmiany w ustawodawstwie krajowym względem samorządu terytorialnego, instrumenty i determinanty polityki lokalnej, finanse jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Wśród uczestników konferencji większość stanowili studenci Wydziału Prawa i Administracji.

- To była bardzo ciekawa, merytoryczna dyskusja - ocenił starosta Andrzej Abako. - Mówiliśmy o tym, co się wydarzyło w Polsce po 1998 roku. To próba oceny, w jakim punkcie obecnie znajdują się samorządy, co udało się już zrobić, a co przed nami i do czego powinniśmy dążyć. Takie zestawienie szans i zagrożeń. Większość słuchaczy konferencji stanowili studenci Wydziału Prawa i Administracji. To dobrze, bo już za chwilę to oni będą nakreślać kształt samorządów.