100 tys. zł na bezpieczne przejścia w powiecie

15.09.2020

To kwota dofinansowania, którą Powiat Olszyński pozyskał na realizację projektu „Bezpiecznie na przejściach dla pieszych w powiecie olsztyńskim”. Dzięki niej w gminach Barczewo, Dywity i Stawiguda powstaną nowe przejścia.

Środki pochodzą z programu MSWiA „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. – Z dotacji resortu korzystamy już kolejny raz. Rok temu we współpracy z Komendą Miejską Policji w Olsztynie realizowaliśmy projekt „W kont@kcie z rzeczywistością”, w którym kładliśmy nacisk na nieużywanie telefonów komórkowych podczas jazdy. Tym razem chcemy się skupić na bezpieczeństwie pieszych przechodzących przez jezdnię. Powiat się rozwija, rośnie rynek mieszkaniowy, a wraz z nim natężenie ruchu na drodze. To stwarza podwyższone ryzyko dla pieszych, a bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem. Chcemy wybudować nie tyle zwykłe „zebry”, bo takie już mamy, ale całą infrastrukturę z aktywnym oznakowaniem, oświetleniem, tzw. kocimi oczkami, a w jednym miejscu też wyniesieniem – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński, który we wtorek podpisał w tej sprawie umowę z Arturem Chojeckim, wojewodą warmińsko-mazurskim. W spotkaniu uczestniczyła także wicestarosta Joanna Michalska.

- Cieszę się, że nasze województwo jest tak aktywne w pozyskiwaniu tych środków, co świadczy nie tylko o skuteczności, ale też o trosce władz lokalnych o bezpieczeństwo ich mieszkańców – mówił Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. – Jesteśmy w tym roku liderem ex aequo z województwem mazowieckim pod względem liczby dofinansowanych projektów
z tego programu i drugim województwem pod względem pozyskanej kwoty 660 tys. zł na ich realizację. Razem budujemy i remontujemy drogi, ale i wspólnie dbamy o bezpieczeństwo ich użytkowników.


Projekt Powiatu Olsztyńskiego obejmuje zarówno prace budowlano-instalacyjne, jak i działania edukacyjne.

Prace budowlano-instalacyjne będą realizowane:

  • w miejscowości Nikielkowo, gm. Barczewo, w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1448N ul. Jana Grzymały i drogi gminnej nr 164004N ul. Lawendowa
   - podniesienie tarczy skrzyżowania o 10 cm względem obecnej rzędnej, dojazd do skrzyżowania na ul. Jana Grzymały zostanie wymalowany na czerwono,
   - wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Grzymały w kolorystyce biało-czerwonej oraz na ul. Lawendowej wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w kolorystyce białej,
   - wykonanie aktywnego oznakowania (aktywne znaki D-6 z czujnikami ruchu) na przejściach dla pieszych na ul. Jana Grzymały (zasilanie solarne),
  • w miejscowości Dywity, gm. Dywity, na drodze powiatowej nr 1430N ul. Spółdzielcza przy Szkole Podstawowej w Dywitach
   - wykonanie przejścia dla pieszych w kolorystyce biało-czerwonej,
   - zamontowanie wzdłuż przejścia dla pieszych solarnych punktowych elementów świetlnych, tzw. kocie oczka (minimum po 5 sztuk na każdą stronę),
   - wykonanie aktywnego oznakowania (aktywne znaki D-6 z czujnikami ruchu),
   - na odcinku o długości min. 12 m przed przejściem dla pieszych na jezdni wykonanie nawierzchni antypoślizgowej redukującej długość drogi hamowania o min. 20%,
   - na dojściu do przejścia dla pieszych od strony Szkoły Podstawowej zamontowanie barierek typu olsztyńskiego.
  •  w miejscowości Jaroty, gm. Stawiguda, na drodze powiatowej nr 1372N ul. Bartąska przy zjeździe na Osiedle Bartąg
   - wykonanie przejścia dla pieszych w kolorystyce biało-czerwonej,
   - zamontowanie wzdłuż przejścia dla pieszych solarnych punktowych elementów świetlnych, tzw. kocie oczka (minimum po 5 sztuk na każdą stronę),
   - wykonanie aktywnego oznakowania (aktywne znaki D-6 z czujnikami ruchu),
   - na odcinku o długości min. 12 m przed przejściem dla pieszych na jezdni wykonanie nawierzchni antypoślizgowej redukującej długość drogi hamowania o min. 20%.
  • w miejscowości Jaroty, gm. Stawiguda, w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1372N ul. Bartąska z drogami gminnymi nr 162126N ul. Stawigudzka i nr 320059N ul. Złota
   - wykonanie przejścia dla pieszych w kolorystyce biało-czerwonej,
   - zamontowanie wzdłuż przejścia dla pieszych solarnych punktowych elementów świetlnych, tzw. kocie oczka (minimum po 5 sztuk na każdą stronę),
   - wykonanie aktywnego oznakowania (aktywne znaki D-6 z czujnikami ruchu),
   - na odcinku o długości min. 12 m przed przejściem dla pieszych na jezdni wykonanie nawierzchni antypoślizgowej redukującej długość drogi hamowania o min. 20%,
   - na dojeździe do skrzyżowania od strony miasta Olsztyn na ul. Bartąskiej wykonanie pasów akustycznych.


W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych, z myślą o uczniach klas I-III szkół podstawowych zostaną zrealizowane warsztaty z zakresu zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci otrzymają odblaski, a najbardziej aktywni uczestnicy zajęć – nagrody rzeczowe.

Partnerami Powiatu są Gminy Barczewo, Dywity, Stawiguda oraz tutejsze szkoły podstawowe, Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.