Posiedzenie Zarządu Powiatu


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas Sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 205/14, które odbędą się 21 października 2014 o godzinie 14.00: 1. Informacja o wynikach kontroli w zespole zakładów opieki zdrowotnej. 2. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 3. Sprawy oświatowe. 4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 5. Korespondencja bieżąca. 6. Sprawy różne i wolne wnioski.