piątek, 24 Marzec 2023 , imieniny obchodzą: Mark, Gabriel
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych przy współpracy i na rzecz mieszkańców powiatu, w szczególności w zakresie sportu, kultury, edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu olsztyńskiego dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych.

Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2022:

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 1. Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 20 000 zł.

 

2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 10 000 zł.

 

3) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 60 000 zł.

 

4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 130 000 zł.
  Wsparcie finansowe zadania publicznego przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków możliwe będzie po przedstawieniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pozostałych przypadkach wymagane będzie przedstawienie zgody właściciela/zarządcy.
 2. Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery lub inne działania i przedsięwzięcia mieszczące się w w/w obszarze.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 33 000 zł.

 

5) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

 1. Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 3 000 zł.
 2. Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 5 000 zł.
 3. Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 10 000 zł.

 

6) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego.
  Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 15 000 zł.

 

Oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć  w terminie do 25 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Olsztynie_Otwarty Konkurs Ofert 2022
Oferta realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

image_pdfimage_print
03 / 02 / 2022

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji