Biała Wstążka na znak sprzeciwu wobec przemocy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wspólnie z 12 gminami z Powiatu Olsztyńskiego 22 listopada bierze udział w kampanii „Biała Wstążka”. W ramach akcji panowie odwiedzający tego dnia urzędy otrzymują małe, białe kokardki i ulotki związane z akcją. W wielu miejscach rozwieszone zostały plakaty informujące m.in. o numerach telefonów kryzysowych i „dniu otwartym” w ośrodkach pomocy społecznej.

Biała wstążka to symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. To jednocześnie złożenie deklaracji przerwania milczenia w kwestii jej stosowania, jak również niestosowanie samemu przemocy i chęć reagowania na jej objawy. Jednym z mężczyzn, który wyraził wolę przyozdobienia marynarki był Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Każda przemoc jest zła, w szczególności ta kierowana do osób słabszych i bezbronnych. Przemoc domowa najczęściej toczy się za zamkniętymi drzwiami domów, a dotknięte nią kobiety milczą, bo boją się konsekwencji ze strony agresora lub się zwyczajnie wstydzą. A przecież prawo stoi po ich stronie. Jest szereg instytucji, do których każda poszkodowana kobieta może się zgłosić. Warto szukać pomocy. Między innymi po to jest kampania „Białej Wstążki” – mówi A. Abako.

W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Punktem Interwencji Kryzysowej w Biskupcu, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką i wsparciem psychologa oraz prawnika. Ośrodek realizuje też programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2019 r. programy odbyły się one w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach  i w Olsztynku. Udział w programach wzięło i ukończyło 110 osób. Po raz kolejny został również przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny w Olsztynku. Uczestnikami było 13 osób.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 

Dodatkowo, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka”, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oraz  w Stawigudzie zapraszają na akcję „Otwartych Drzwi”, podczas której osoby zainteresowane problemem przeciwdziałania przemocy będą mogły spotkać się z psychologiem, pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.