Uwaga! Zmiana siedziby PCPR

Od 4 stycznia część Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będzie przeniesiona na ulicę Bałtycką 65 w Olsztynie. W budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Bema 5, gdzie znajdowała się dotąd siedziba PCPR, nadal będzie można załatwić sprawy związane z obsługą osób niepełnosprawnych. Tu też pozostaje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. Pozostałe zespoły będą pracować przy ul. Bałtyckiej 65 w Olsztynie.

Do nowej siedziby można łatwo dojechać autobusami miejskimi nr 101 (z Dworca Głównego PKP) oraz 106, 111 i 127. Przy budynku znajduje się duży ogólnodostępny parking samochodowy.

- Specyfika naszej pracy polega na osobistym kontakcie z drugim człowiekiem - opowiada dyrektor PCPR Arkadiusz Paturej. - Przychodzą do nas osoby z problemami natury psychologicznej i społecznej. Nie jest łatwo opowiadać o sprawach trudnych, a już na pewno nie w obecności kilku obcych osób, siedzących w jednym pokoju. Indywidualna rozmowa z ludźmi, którzy do nas przychodzili, była po prostu niemożliwa. Z całą pewnością komfort osób korzystających z usług PCPR-u poprawi się.

Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak liczy, że zmiana siedziby PCPR podniesie poziom obsługi interesantów. - Zadania dotyczące pieczy zastępczej i opieki społecznej traktujemy priorytetowo, największa część budżetu Powiatu jest zresztą przeznaczona właśnie na te sprawy. Zależy nam na tym, by osoby, kóre znalazły się w trudnej sytuacji życiowej mogły swobodnie i w atmosferze zaufania rozmawiać z pracownikiem PCPR.

PCPR przy Placu Bema 5 w Olsztynie:

 • godziny pracy: 7:00 - 15:00

 • z-ca dyrektora Wiesława Zimoląg

 • Rehabilitacja społeczna (dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza, a także realizacja programów PFRON)
  pokoje: 122, 124
  telefony: 89 523 28 00, 89 523 28 12

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  pokoje: 125, 126
  telefony: 89 523 28 04-06, 89 523 28 11
  fax: 89 523 28 02

 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy; udzielana jest tu też pomoc prawna i psychologiczna
  pokój: 124
  czynny w czwartki po godz. 15:00; wcześniej należy uzgodnić przybycie telefonicznie w godz. 07:00-15:00 pod numerem: 89 544 38 00


 

PCPR przy ul. Bałtyckiej 65 w Olsztynie:

 • godziny pracy: 7:00 - 15:00

 • dyrektor Arkadiusz Paturej

 • Sekretariat
  pokój: 5
  telefon: 89 544 38 00
  fax: 89 544 38 11
  e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  pokój: 3
  telefon: 89 544 38 03

 • Zespół ds. Domów Opieki Społecznej
  pokój: 6
  telefon: 89 544 38 06

 • Zespół ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych
  pokój: 8
  telefon: 89 544 38 08

 • Zespół ds. rodzin zastępczych i usamodzielnienia
  pokój: 9
  telefon: 89 544 38 09


Zobacz miejsce na mapie.