Zgłoś swoje prace - WATA 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zaprasza mieszkańców gminy Stawiguda  i okolic, którzy nieprofesjonalnie tworzą wyroby artystyczne użytkowe i dekoracyjne w różnych technikach (np. malarstwo, rzeźba, fotografia, haft, tkactwo, garncarstwo, szydełkowanie, biżuteria, kartki, stroje, wycinanki, kowalstwo artystyczne, snycerstwo itp.), do udziału w wystawie amatorskiej twórczości artystycznej "WATA 2019".

Otwarcie  wystawy odbędzie się 8 kwietnia o godz. 17:00 w sali GOK w Stawigudzie.

Zainteresowani proszeni są o dostarczenie we własnym zakresie prac (w dowolnej ilości) w terminie do 29 marca 2019 roku do placówki GOK w Stawigudzie przy ul, Leśnej 2.

Szczegóły, karta zgłoszeniowa oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej pod adresem - link.