Zatwierdzone sprawozdanie ze Spotkań z folklorem ukraińskim

Zarząd Powiatu w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2015 r. zatwierdził sprawozdanie końcowe (merytoryczno – finansowe) z wykonania zadania publicznego: „XI Spotkania z folklorem ukraińskim” - zadanie realizowane przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie. Kwota dotacji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego – 2 000,00 zł.

Wsparcia finansowego udzielono na podstawie uchwały Nr 21/1/2015 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2015 oraz umowy zawartej ze Stowarzyszeniem.

Opis zrealizowanych zadań:
Realizacja zadania miała na celu prezentację folkloru ukraińskiego i kultury ukraińskiej. W czerwcu 2015 r. w Dobry Mieście odbyły się koncerty zaproszonych zespołów z Kijowa: Zespół Pieśni i Tańca „Kałyna”, „Kozackie zabawy”, „Kałynka”, zespołów „Dumka”, „Żurawka” z Górowa Iławeckiego oraz „Kraina” z Olsztyna. W trakcie koncertów swoje wyroby prezentowali również rękodzielnicy ludowi. Nawiązano współpracę pomiędzy Dobrym Miastem, a Kostopolem (Ukraina).

W spotkaniach wystąpiło ok. 95 wykonawców. Koncertów wysłuchało ok. 500 osób publiczności.