Zapraszamy na pierwszy dyżur Biura RPO!

Możliwość bezpośredniego składanie wniosków do Rzecznika Praw_ Obywatelskich i porady z takich dziedzin, jak prawo karne, cywilne, czy gospodarcze - to sprawy, które od dziś można załatwić w Punkcie Przyjmowania Interesantów Biura RPO w olsztyńskim starostwie. Zapraszamy na pierwszy dyżur, który odbywa się w środę 22 grudnia w godz. od 11.30 do 15. Wejście do Biura RPO od strony ul. Partyzantów.


Na początek PPI Biura RPO w Olsztynie będzie funkcjonował w każdą drugą środę miesiąca w godz. od 11 do 15.30, choć w planach jest rozszerzenie jego działalności. Mimo że dyżur dopiero co się zaczął, to z pomocy już skorzystało kilka osób.
- O tym, że w starostwie zacznie działać Biuro RPO dowiedziałem się z regionalnej telewizji - mówi jeden z interesantów. - Przyszedłem w sprawie gospodarczej. Kiedyś brałem kredyt, spłacałem go, ale teraz mam i tak z tego tytułu problemy.
Pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku będą przyjmować interesantów z Olsztyna i województwa w zakresie całej problematyki rozpatrywanej w Biurze, a w szczególności: prawa karnego, zabezpieczenia społecznego (emerytury, renty, pomoc społeczna i prawa pracy), prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami (prawo własności, prawo budowlane). Dużym zainteresowaniem obywateli powinny się także cieszyć sprawy z zakresu prawa administracyjnego i spraw mieszkaniowych (gospodarka komunalna, działalność urzędów administracji terenowej). Poza tym pracownicy Biura RPO będą pomagać także w zakresie prawa gospodarczego i danin publicznych (podatki, działalność gospodarcza, ochrona konsumentów), administracji publicznej, ochrony zdrowia i ochrony praw cudzoziemców i mniejszości narodowych. To jednak nie cały zakres działalności PPI Biura RPO w Gdańsku. Na miejscu oprócz możliwości zasięgnięcia informacji prawnej obywatele będą mogli złożyć pisemne wnioski kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich.