Zapobiegajmy pożarom - konkurs

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Olsztynie zachęca do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod nazwą 'Zapobiegajmy Pożarom".  Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach, młodzieży i twórcach amatorach, a jego celem jest zainteresowanie społeczeństwa ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Prace powinny dotyczyć udziału jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej lub historii pożarnictwa.

Konkurs ma charakter etapowy: eliminacje środowiskowe (do 31 października), gminne, miejskie i miejsko-gminne (do 30 listopada), powiatowe (do 31 grudnia), wojewódzkie (do 31 stycznia), centralne (do 31 marca).  Przypominamy komisjom dwóch pierwszych szczebli konkursu, że prace do oceny na etapie powiatowym należy przesyłać do 15 grudnia na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem: na konkurs plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom".

Dla laureatów szczebla centralnego podczas wakacji organizowane są warsztaty jako forma nagrody i pomocy artystycznej dla młodych twórców.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.

Szczegółowy regulamin konkursu: Zapobiegajmy Pożarom.

Prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu:
plastyczny2013_3 plastyczny2013_2