Zakończył się remont powiatówki w gminie Jeziorany

- Każdy kolejny kilometr zmodernizowanej drogi to powód do radości, bo ma konkretne przełożenie na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców naszego powiatu oraz turystów – podsumowuje Andrzej Abako, starosta olsztyński, zakończoną inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477N na odcinku DP1475N – Studzianka”.

Mowa o blisko 2-kilometrowym odcinku, którego przebudowa wyniosła ponad 2,7 mln złotych. Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1,1 mln złotych, drugie tyle pokryły samorządy: Powiat Olsztyński – ponad 750 tys. złotych i gmina Jeziorany 364 tys. złotych.

W ramach inwestycji zmieniła się nawierzchnia – konstrukcja jezdni została dostosowana do parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN, została też poszerzona. Powstały pobocza, przebudowano przepusty, rowy, kolizje z infrastrukturą techniczną oraz zjazdy. Pojawiło się oznakowanie poziome i pionowe.