Zadania Powiatu Olsztyńskiego dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020-2022

W latach 2020-2022 Powiat Olsztyński otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

2022 r.:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1449N od skrzyżowania z drogą powiatową DP1430N do granicy Olsztyna

Wartość inwestycji: 5 049 600 zł

Wysokość dofinansowania: 3 029 760 zł

Wysokość wkładu własnego: 2 019 840 zł

2021 r.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odc. od miejscowości Siła w KM 12+300 do DK51 w KM 15+630- etap I

Wartość inwestycji: 2 878 264 zł

Wysokość dofinansowania: 1 545 574 zł

Wysokość wkładu własnego: 1 332 690 zł

2020 r.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewko- Mokiny)

Wartość inwestycji: 2 188 942 zł

Wysokość dofinansowania: 1 326 187 zł

Wysokość wkładu własnego: 862 755 zł

Przebudowa skrzyzowania ulicy Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N

Wartość inwestycji: 3 849 475 zł

Wysokość dofinansowania: 2 270 338 zł

Wysokość wkładu własnego: 1 579 137 zł

2019 r.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N na odcinku Ruś- Bartąg- etap II

Wartość inwestycji: 1 213 942 zł

Wysokość dofinansowania: 606 971 zł

Wysokość wkładu własnego: 606 971 zł

Remont drogi powiatowej nr 1507N od DK57 do KM 0+248

Wartość inwestycji: 245 922 zł

Wysokość dofinansowania: 122 961 zł

Wysokość wkładu własnego: 122 961 zł

Remont drogi powiatowej nr 1499N od DW596 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1624N

Wartość inwestycji: 216 256 zł

Wysokość dofinansowania:108 128 zł

Wysokość wkładu własnego: 108 128 zł

Remont drogi powiatowej nr 1507N od DK57 do KM 0+248

Wartość inwestycji: 245 922 zł

Wysokość dofinansowania: 122 961 zł

wysokość wkładu własnego: 122 961 zł