Z gospodarską wizytą w gminie Barczewo

Inwestycje związane z drogami powiatowymi były przedmiotem wizyty starosty olsztyńskiego w gminie Barczewo.

W planie kontroli powiatowych inwestycji znalazła się modernizacja ul. Kościuszki w Barczewie, czyli odcinek drogi powiatowej 1994N. – Łączna wartość zadania wynosi ponad 320 tys. zł. W ramach realizacji umów wykonawca frezuje uszkodzoną nawierzchnię jezdni oraz ułoży nowe warstwy bitumiczne na remontowanym odcinku drogi. Wyregulowane zostaną włazy zasuw wodociągowych oraz studzienek kanalizacyjnych. Prace są już na mocno zaawansowanym etapie i wkrótce mieszkańcy będą mogli pojechać nową drogą – mówi starosta Andrzej Abako.

Starosta odwiedził też siedzibę tutejszego Obwodu Drogowego. Koszt realizowanej termomodernizacji budynku wynosi ponad 930 tys. zł. Znaczną część kosztów, czyli ponad 752 tys. zł pokrywa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2020. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu. Termomodernizacja oznacza m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę ogrzewania, wentylację mechaniczną i montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia. – Wykonane prace z pewnością przełożą się na poprawę warunków pracy pracowników Obwodu Drogowego w Barczewie. W piwnicy, dzięki usunięciu problemu zalegającej wilgoci w części pomieszczeń powstała duża szatnia z pomieszczeniem socjalnym i łazienką z prysznicami. Pomieszczenia na pierwszym piętrze zostały zagospodarowane do celów administracyjnych. Tutaj też znajdzie się archiwum Powiatowej Służby Drogowej, ponieważ w siedzibie macierzystej w Olsztynie nie ma na to miejsca. W ramach inwestycji został zakupiony schodołaz, więc do budynku będą mogły się dostać również osoby niepełnosprawne. Dodatkowym plusem są oszczędności, bo termomodernizacja pozwoli nam zredukować koszty za energię. Istotne jest też dla mnie to, że w ten sposób możemy działać na rzecz ochrony przyrody i zasobów środowiska – dodaje A. Abako.

Starosta obejrzał też wyniesione przejście dla pieszych w Nikielkowie, które zostało zrealizowane w ramach projektu „Bezpiecznie na przejściach dla pieszych w powiecie olsztyńskim”. – W Nikielkowie przebudowaliśmy tak naprawdę dwa przejścia w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną. To tzw. inteligentne przejście, które w momencie pojawienia się pieszego, uruchamia sygnalizację dla kierowców. Do tego zostały zamontowane znaki aktywne na drodze oraz oznakowanie poziome. Projekt realizujemy w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Jednocześnie przebudowujemy w podobny sposób przejścia dla pieszych w miejscowościach Jaroty i Dywity. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 260 tys. zł, z czego 99 tys. zł stanowi dofinansowanie wojewody warmińsko-mazurskiego. Modernizacja przejścia w Nikielkowie kosztowała 124,5 tys. zł – wyjaśnia A. Abako. Wszystkie wymienione inwestycje zostaną ukończone jeszcze w bieżącym roku.