XXXV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat

Uprzejmie informujemy, że 24 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526).

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2022.
3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037.
4. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Powiatu Olsztyńskiego.
5. Zamknięcie obrad Sesji.