XXXIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Informujemy, że 19 kwietnia 2022 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

 Przewidywany jest następujący porządek obrad:


  1. Otwarcie Sesji.

  2. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2022.

  3. Udzielenie upoważnienia Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

  4. Zamknięcie obrad Sesji.