XXXII Sesja Rady Powiatu

27.08.2014
Informujemy, że 29 sierpnia 2014 o godz. 12.00 w  sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie (Plac Bema 5, sala nr 1) odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Zapytania radnych.

4. Realizacja budżetu Powiatu
– podjęcie uchwały (druk nr 268).

5. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
- podjęcie uchwał (druki nr 269, 270).

6. Gospodarowanie mieniem Powiatu
-  podjęcie uchwały (druk nr 271).

7. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego
-  podjęcie uchwały (druk nr 272).

8. Pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej
-  podjęcie uchwały (druk nr 273).

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.