XXXI Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

27 czerwca 2015 w Jezioranach odbędzie się 31. edycja Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych.
Uczestnikami imprezy są zespoły folklorystyczne z terenu Warmii i Mazur oraz innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem kultury ludowej mniejszości narodowych.

Przegląd jest organizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powiat Olsztyński wspiera wydarzenie finansowo.
Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Spiewaczych