XXVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Informujemy, że 29 października 2021 roku o godz. 10 odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, przewidzianym w art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).


Przewidywany jest następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2021 - podjęcie uchwały.

  3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035 - podjęcie uchwały.

  4. Zamknięcie obrad Sesji.