XXXII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Informuję, że 25 marca 2022 roku o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy pl. Bema 5 odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2021 roku.

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu w 2021 roku.

 6. Realizacja budżetu Powiatu.

 7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037.

 8. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

 9. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022.

 10. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu.

 11. Prace komisji Rady Powiatu.

 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 13. Zamknięcie obrad Sesji.


 

Jerzy Laskowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie