Wyniki testów w szpitalu w Biskupcu ujemne

W związku z wykryciem przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, w placówce przeprowadzone zostały testy na obecność koronawirusa. Wszystkie wyniki badań przeprowadzonych wśród kadry szpitala i pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej są ujemne, co - jak informuje dyrektor szpitala Marta Maciejewska - oznacza, że nie wykryto żadnego przypadku zakażenia.

W związku z powyższym:

  • szpital wznawia przyjęcia planowe - z wyjątkiem Oddziału Chirurgii Ogólnej, co do którego decyzję w sprawie dalszej jego działalności podejmie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  • Pododdział Chirurgii Dziecięcej wznawia funkcjonowanie

  • wszystkie poradnie specjalistyczne - z wyjątkiem Poradni Chirurgicznej - funkcjonują bez zmian

  • pozostałe pracownie, działy i inne komórki szpitala również funkcjonują jak wcześniej.


 

104599386_3206631862735193_4055026344174907581_n