Wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych

Ponad 35 mln zł trafi do Powiatu Olsztyńskiego z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym pieniądzom Powiat i gminy na jego terenie będą mogły zrealizować zadania na rzecz swoich mieszkańców. Do samorządów trafiają już promesy.
 
Na co przeznaczone są środki?
 • Powiat Olsztyński
Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko - 4 000 000 zł
 
 • Gmina Barczewo
Przebudowa drogi we wsi Szynowo - 1 960 000 zł
 
 • Gmina Biskupiec
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck-Rukławki w gm. Biskupiec - 2 000 000 zł
 
 • Gmina Dobre Miasto
Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny - 1 960 000 zł
 
 • Gmina Dywity
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Różnowie - 1 956 000 zł
 
 • Gmina Gietrzwałd
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku - 5 000 000 zł
 
 • Gmina Jeziorany
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Potryty - 2 000 000 zł
 
 • Gmina Jonkowo
Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zieleni w miejscowości Jonkowo - 1 999 200 zł
 
 • Gmina Kolno
Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie - 2 499 000 zł
 
 • Gmina Olsztynek
Modernizacja części drogi gminnej Nr 159539N oraz ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową ścieżki rekreacyjnej na odcinku Olsztynek - droga powiatowa Nr 1425N - 2 000 000 zł
 
 • Gmina Purda
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Butrynach i Klebarku Wielkim - 5 000 000 zł
 
 • Gmina Stawiguda
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Stawiguda - 2 940 000 zł
 
 • Gmina Świątki
Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Świątki - 1 960 000 zł
 
 
zdj. Justyna Niedzielska/ UM Biskupiec