Wyniki konkursu na prowadzenie punktów pomocy prawnej

Rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2023.

  1.  Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Barczewie.
   Organizacja pozarządowa:
   Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn
   Kwota dotacji: 63 360,00 zł.

 

  1. Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynku.
   Organizacja pozarządowa:
   Instytut Praw Obywatelskich, ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn
   Kwota dotacji: 63 360,00 zł.

 

  1. Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie.
   Organizacja pozarządowa:
   Stowarzyszenie Patria Nostra, ul. Partyzantów 68/5, 10-523 Olsztyn
   Kwota dotacji: 63 360,00 zł.

 

Dokument do pobrania:
Uchwała_Nr_212_3_2022 - kliknij, żeby pobrać

grafika: Pixabay