Wyniki konkursu na prowadzenie punktów pomocy prawnej

18 ofert złożono na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019. Komisja konkursowa w dniu 12 grudnia 2018 r. rozpatrzyła nadesłane oferty i dokonała wyboru.

W gminie Barczewo za udzielanie porad prawnych odpowiedzialna będzie Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Olsztyna. W Olsztynku i Stawigudzie – Instytut Praw Obywatelskich i Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” z Olsztyna (oferta wspólna). Na realizację zadań w każdej z wyżej wymienionych miejscowości wybrane organizacje otrzymają dotację w wysokości 63 360,00 zł.

Uchwała nr 4/2/2018

Zestawienie złożonych ofert - Ocena formalna

Zestawienie złożonych ofert - Punktacja końcowa

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą finansowane z budżetu państwa poprzez dotację wojewody. Na grudzień zostało zaplanowane podpisanie umów z organizacjami, które wygrały konkurs. Te zaś będą się mieścić, tak jak w roku bieżącym, w ratuszach w Barczewie, Olsztynku i Dobrym Mieście, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz SORBOMIE Domu Pracy Twórczej w Biskupcu. Z pomocy prawników można będzie skorzystać od początku 2019 roku.