Wyjadą (z) nowymi karetkami

Do naszego województwa trafi 9 nowych karetek o łącznej wartości 3,6 mln zł. Ministerstwo Zdrowia przekazało także ponad 600 tys. zł. na doposażenie oddziału hematologi dziecięcej w Olsztynie — powiedział wojewoda Artur Chojecki.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych karetek. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

Z obecnie realizowanego programu skorzystają mieszkańcy wszystkich województw. Kwota dofinansowania to 400 tys. zł na karetkę, a budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł. — Staramy się wymieniać najstarsze, najbardziej wyeksploatowane ambulansy.

W województwie warmińsko-mazurskim przeznaczonych do wymiany jest dziewięć ambulansów z Lidzbarka Warmińskiego, Pasymia, Dobrego Miasta, Bartoszyc, Węgorzewa, Bani Mazurskich, Orzysza, Morąga i Zalewa.

Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w nowoczesne karetki jest niezbędne do udzielania natychmiastowej pomocy — mówi Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia. — Przyjmuje się, że wymiana ambulansu powinna następować co pięć lat. Tym programem chcemy wyrównać zaniedbania wieloletnie, ponieważ wiek jednej trzeciej karetek w Polsce przekracza 6 lat. Karetki są mocno wyeksploatowane, z przebiegami rzędu kilkuset tysięcy kilometrów. Mamy nadzieję, że 200 nowych karetek dla Polski poprawi bezpieczeństwo pacjentów — dodaje.

— To naprawdę bardzo potrzebny program i bardzo oczekiwany przez samorządy.

Nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby ministerstwo dokładało te środki. Co roku z oszczędności w budżecie wojewody staraliśmy się kupić lub dofinansować w znacznym stopniu dwie-trzy, czasami cztery karetki, ale takie kompleksowe podejście, to znakomity pomysł i duże wsparcie. Zwłaszcza, że jest to sprzęt, który jest intensywnie eksploatowany — powiedział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. — Gdyby była możliwość kontynuowania tego programu w następnych latach, pozwoliłoby to zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańców regionu — dodaje. (…)

„Program wymiany ambulansów” stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 roku uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Już w zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia zrealizowało akcję „Wspieramy SOR-y”, w ramach której przekazano do 100 oddziałów ratunkowych w całym kraju nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia.

Żródło: „Gazeta Olsztyńska”, 20.09.2019.