Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Dyrektor

Barbara Guga                  pokój 104           tel. 89 521 05 36

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW SZKÓŁ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH, SPRAW OSOBOWYCH DYREKTORÓW SZKÓŁ, AWANSU ZAWODOWEGO, SPRAWOZDAWCZOŚCI I PROJEKTÓW

Edyta Kiliańska-Konieczna         103        89 521 05 37

Katarzyna Siergiej                        101        89 521 05 38

Anita Spychalska                          101        89 521 05 38

Magdalena Kuta                           101        89 521 05 38

STANOWISKO PRACY DO SPRAW KULTURY, SZKÓŁ MUZYCZNYCH, SPORTU, STOWARZYSZEŃ I EWIDENCJI SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

Sławomir Lech                              105       89 523 28 80

Agnieszka Sułkowska                  105        89 523 28 80