Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Dyrektor

Aneta Świeczkowska      pokój 232           tel. 89 521 05 27

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW OGÓLNYCH, RYBACTWA I GOSPODARKI ODPADAMI

Ewa Pisarek                                     232        89 523 28 88

Halina Skrzypczyk-Popowska      232        89 523 28 88

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW OCHRONY POWIETRZA I GEOLOGII

Katarzyna Politowska                   231        89 521 05 26

Małgorzata Kiełczykowska          231        89 521 05 26

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I PRZYRODY

Krzysztof Łach                 212        89 523 28 38

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZADRZEWIEŃ I DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Iwona Zapadka                230         89 521 05 18

Marta Stegienko              230         89 521 05 18