Wydział Budżetu i Finansów

DYREKTOR

Lucyna Kozikowska        208       tel. 89 521 05 00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Dulniawka          210        tel. 89 521 05 06

STANOWISKO PRACY DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Aneta Chrobak                 300a      tel. 89 521 05 03

Monika Kapińska              300a      tel. 89 521 05 03

Żaneta Pill                         300a     tel. 89 521 05 03

Marta Macutkiewicz          300c      tel. 89 521 05 25

Sylwia Izdebska          300c     tel. 89 521 05 25

STANOWISKO PRACY DO SPRAW PŁAC

Karina Radzikowska         211        tel. 89 521 05 09

Anna Grosz                       211        tel. 89 521 05 09

Marta Mazurkiewicz          211        tel. 89 521 05 09

STANOWISKO PRACY DO SPRAW PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

Maria Sarol                     209        tel. 89 521 05 58

Piotr Rutkowski               209        tel. 89 521 05 58

STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI FINANSOWEJ

Maciej Kamiński              307        tel. 89 521 05 44