Wydział Budownictwa i Infrastruktury

Dyrektor

Ireneusz Piłkowski          pokój 225           tel. 89 521 05 66

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KANCELARYJNO-BIUROWEJ

Jarosław Kijuc                  224       tel. 89 521 05 13

Justyna Deptuła               224       tel. 89 521 05 66

Marta Kwiatkowska        224         tel. 89 521 05 66

Emilia Leśnik-Piotrak      224        tel. 89 521 05 13

Piotr Olejarz                     234        -

Jolanta Zapadka              234        -

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

Małgorzata Łabaszewska  228        tel. 89 521 05 14

Adriana Bielawska          227        tel. 89 521 05 12

Anna Żukowska               228       tel. 89 521 05 14

Adam Horba                     223       tel. 89 521 05 67

Danuta Piotrowska         227         tel. 89 521 05 12

Agnieszka Wysocka       226         tel. 89 523 28 85

Małgorzata Pudelska     223          tel. 89 521 05 67

Adam Sobczak                 228       tel. 89 521 05 14

Joanna Suwik                   227       tel. 89 521 05 12

Dagmara Turalska           229        tel. 89 523 28 73

Elżbieta Taub                   226        tel. 89 523 28 85

Agnieszka Mazuruk        226         tel. 89 523 28 85