Zaświadczenia zezwalające na wykreślenie hipotek

Jeśli potrzebujesz uregulować stan prawny swoich nieruchomości, poprzez wykreślenie z działów III i IV księgi wieczystej wpisów dotyczących:

 • zakazu całkowitego lub częściowego dzielenia, sprzedawania, wydzierżawiania i zastawiania nieruchomości bez zezwolenia właściwej władzy,
 • należności na rzecz Skarbu Państwa,
 • postępowań scaleniowych i wymiennych,
 • prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa,
 • hipotek na rzecz Skarbu Państwa z tytułu reszty cen nabycia, możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

 

Załatw sprawę

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Kamila Jastrzemska, inspektor — I piętro, pokój 112, tel. 89 523 28 78

 godziny przyjęć interesantów: 7:00-15:00

 

Złóż wniosek podczas wizyty w urzędzie czy korespondencyjnie lub elektronicznie

Wniosek możesz złożyć:

 • w urzędzie:
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami — I piętro, pokój nr 110 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, tel. 89 523 28 08
 • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • korespondencyjnie — prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
 • za pośrednictwem ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /281400/SkrytkaESP )

Ważne:

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika (odbiór zaświadczenia) wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 (nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, opłata skarbowa za pełnomocnictwo)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód wniesienia opłaty (jeśli jest wymagana),
 • potwierdzenie spłacenia należności na rzecz Skarbu Państwa w przypadku hipotek oraz ciężarów realnych,

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 (nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia). Pozostałe zaświadczenia są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin wydania zaświadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania odmowy wydania zaświadczenia możesz wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.