Do woja marsz?

W powiecie olsztyńskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Od 16 lutego do 17 kwietnia przed Komisją Lekarską powinno się stawić 1019 osób. Najwięcej spośród nich pochodzi z gmin miejskich, najmniej będzie reprezentantów gminy Kolno - 12 osób. Z roku na rok stawia się też coraz więcej kobiet, w 2014 było ich 17. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności kandydatów do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji  wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi oraz tym, którzy zgłoszą się w trybie ochotniczym.

- W ubiegłym roku przed Powiatową Komisją Lekarską stawiły się 743 osoby, z czego 641 otrzymało kwalifikację kategorii A, niezdolnych do odbycia służby było 67 osób - mówi Halina Gosk, sekretarz PKL. - W czasie oczekiwania na badanie kandydaci biorą udział w pogadankach o służbie obronnej kraju i oglądają filmy na ten temat.

DSC03767


W tym roku do kwalifikacji wojskowej wzywani są:
- mężczyźni urodzeni w 1996 roku
- mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
- osoby urodzone w latach 1994-1995 roku, które:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
2) zostały uznane przez Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
- kobiety urodzone w latach 1991-1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół i kierunków (analityka medyczna, farmacja, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria), o których mowa w paragrafie 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2010r. Nr 54 poz. 321)
- osoby, które ukończyły 18 r.ż. i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 r.ż, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.