Wnioski o dostęp do modułu geodety

MODUŁ GEODETY

Usługa skierowana jest do wykonawców prac geodezyjnych, którzy chcą wszystkie czynności związane z pracą geodezyjną załatwić drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie. Po złożeniu wniosku geodeta uzyska nieodpłatny dostęp do Modułu Geodety.

ZA POŚREDNICTWEM MODUŁU GEODETY MOŻESZ:

 • zgłosić prace geodezyjne na terenie Powiatu Olsztyńskiego;
 • monitorować stan zgłoszonych prac geodezyjnych;
 • komunikować się na każdym etapie zgłoszonej pracy geodezyjnej z pracownikiem Ośrodka;
 • dokonywać wpłat za wystawione Dokumenty Obliczenia Opłaty drogą elektroniczną;
 • pobierać materiały i dane zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnione w zakresie zgłoszonej pracy;
 • analizować udostępnione do pracy materiały zasobu;
 • przeglądać i pobierać punkty osnowy geodezyjnej z terenu Powiatu Olsztyńskiego;
 • przesyłać zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych;
 • przeglądać listę prac zakończonych.

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO?

 1. Ze strony BIP pobierz wniosek W-1 o przyznanie uprawnień Moduł geodety, wypełnij, podpisz cyfrowo i wyślij na adres e-mail: geoportal@powiat-olsztynski.pl. Na stronie zapoznaj się również z zarządzeniem Starosty Olsztyńskiego nr 44/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenie Regulaminu dostępu do Geoportalu Powiatu Olsztyńskiego.
 2. W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku otrzymasz login i hasło inicjujące.
 3. Od tego momentu możesz realizować swoje zadania poprzez Moduł Geodety.

 JAK ZMIENIĆ DANE? JAK ZAMKNĄĆ KONTO?

 1. Aby zmienić dane, ze strony BIP pobierz wniosek W-7, wypełnij, podpisz cyfrowo i wyślij na adres e-mail: geoportal@powiat-olsztynski.pl.
 2. Aby zamknąć konto, ze strony BIP pobierz wniosek W-8, wypełnij, podpisz cyfrowo i wyślij na adres e-mail: geoportal@powiat-olsztynski.pl.