Wizyta radnych Powiatu Olsztyńskiego w Powiecie Osnabrück

W dniach 28 kwietnia - 3 maja 2019 roku część członków Rady Powiatu Olsztyńskiego odwiedziła partnerski Powiat Osnabrück.

Jednym z głównych punktów programu były obchody 20-letniego już jubileuszu partnerstwa naszych powiatów. Licznie zebrani goście (wśród których znaleźli się również były starosta niemiecki Manfred Hugo oraz były starosta powiatu olsztyńskiego i poseł na Sejm Mirosław Pampuch) wysłuchali przemówienia niemieckiego starosty dr Michaela Lübbersmanna i starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako oraz honorowego prelegenta wieczoru – przedstawiciela byłych mieszkańców powiatu olsztyńskiego/Allenstein - Herberta Monkowskiego. Przemówienia obok podsumowania dotychczasowej współpracy zawierały przemyślenia na temat minionych zdarzeń oraz kierunków rozwoju naszych powiatów z myślą o przyszłych pokoleniach.

Sporą dozę użytecznych informacji stanowiły dnia następnego prezentacje w spółce AWIGO, zajmującej się gospodarką odpadami w powiecie Osnabrück, oraz w parku przemysłowym Niedersachsenpark przy autostradzie A1. Tu zarówno radni jak i przedstawiciele niektórych gmin powiatu olsztyńskiego, którzy zdecydowali się dołączyć do uczestników wyjazdu, mieli okazję do żywej wymiany zdań, dyskusji na tematy gospodarcze, prezentacji swoich gmin i powiatu pod kątem możliwości inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury regionalnej. W ciągu ostatnich lat w naszym regionie pojawiło się kilka większych firm, a zainteresowanie inwestycjami w powiecie wzrasta. Lepsze drogi, połączenia lotnicze, dostępność terenów pod budowę obiektów na prowadzenie działalności gospodarczej, możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry, rozbudowana baza mieszkaniowa – to atuty, którymi w niektórych aspektach radni mogli onieśmielić i szczególnie zainteresować gospodarzy.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się bardzo techniczne spotkanie w niedawno otwartym Centrum Logistycznym w Bersenbrück w północnej części powiatu, stanowiące połączenie kilku służb: odpowiednika naszej Powiatowej Służby Drogowej, Technicznej Centrali Pożarniczej (gdzie np. centralnie odbywa się czyszczenie węży i kontrola sprzętu oraz przeprowadzane są obowiązkowe testy sprawnościowe), Służby Weterynaryjnej (ze sztabem antykryzysowym na wypadek epidemii).

Przyjemnym akcentem wyjazdu była także wstępna deklaracja o chęci nawiązania współpracy między gminami Bad Iburg i Dywity. Realizacja tego zamiaru oznaczałaby, że wszystkie gminy powiatu olsztyńskiego posiadałyby swojego partnera w powiecie Osnabrück, co stanowiłoby swoiste ukoronowanie dwudziestu lat naszego partnerstwa.