Świętują ludzie oświaty z powiatu

Medale Prezydenta RP, nagrody dla nauczycieli od Mirosława Pampucha, starosty olsztyńskiego i podniosła uroczystość w Zespole Szkół w Biskupcu - tak w skrócie wyglądały obchody Dnia Edukacji Narodowej w powiecie olsztyńskim. Wszystkim ludziom oświaty składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta!

_

Powiatowe obchody święta nazywanego kiedyś Dniem Nauczyciela, a obecnie Dniem Edukacji Narodowej, odbyły się w czwartek 14 października w auli Zespołu Szkół w Biskupcu. W ciasnej, ale przytulnej sali zgromadzili się nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji, emerytowani nauczyciele oraz goście. Władze powiatu reprezentował na uroczystości Arkadiusz Paturej, wicestarosta olsztyński.
- Nauczycielom i młodzieży życzę wszystkiego najlepszego z okazji święta - mówił Arkadiusz Paturej.
Wicestarosta poinformował wszystkich zebranych, że wśród pięciu nauczycieli nagrodzonych przez starostę olsztyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej znalazło się dwóch nauczycieli z Biskupca - Krzysztof Karmazyn, dyrektor ZS w Biskupcu i Halina Snarska, nauczycielka.
- To jedyna szkoła w powiecie, która otrzymała dwa wyróżnienia - podkreślał Arkadiusz Paturej, który mówił także o głównych założeniach przygotowywanej Strategii Oświatowej Powiatu na lata 2010-25. - Czekają nas w najbliższej przyszłości duże wyzwania, które związane są z niżem demograficznym i malejącą liczbą uczniów. Dlatego główna teza strategii będzie się opierała na założeniu, że szkoły mają by ć niezwykle atrakcyjne i lepsze od konkurencji, co pozwoli przyciągnąć do nich, jak największą liczbę uczniów.
W czasie uroczystości w Biskupcu odbyło się także ślubowanie klas pierwszych i przekazanie identyfikatorów pierwszakom.
- To wydarzenie to symboliczne przyjęcie was w poczet uczniów naszej szkoły - zwracał się do młodych ludzi Krzysztof Karmazyn.
Warto nadmienić, że oprócz Krzysztofa Karmazyna i Haliny Snarskiej nagrody Mirosława Pampucha, starosty olsztyńskiego otrzymali także: Henryk Domian, nauczyciel Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, Anna Krystyna Uszpolewicz,  pedagog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie oraz Danuta Błaszczyk, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach.
Z kolei na obchodach wojewódzkich DEN w Olsztynie medalami Prezydenta RP odznaczeni zostali:
1) Ryszard Lachowicz - dyrektor Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku - Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,
2) Danuta Sibierska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę,
3) Alina Ślimak - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę,
4) Andrzej Wonia - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście - Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

_

_

_