Wirtualna strzelnica z realnymi korzyściami dla uczniów

Multimedialny system do nauki bezpiecznego posługiwania się bronią, ćwiczeń w wykrywaniu i identyfikacji celów, prowadzenia ognia z różnych odległości i przy zmiennych warunkach widoczności… To tylko cześć możliwości wirtualnej strzelnicy, jaka powstała w Zespole Szkół w Dobrym Mieście.

W tutejszym liceum ogólnokształcącym od 8 lat funkcjonują klasy mundurowe. Ich uczniowie uczestniczą w zajęciach z zakresu obronności państwa, co umożliwia m.in. współpraca z Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej, IX Pułkiem Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim, Komendą Miejską Policji w Olsztynie i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. To właśnie młodzież „mundurowa”, będąca w większości członkami Koła Strzeleckiego „Orneckie Smoki”, będzie głównym użytkownikiem wirtualnej strzelnicy.

- Radość jest duża, bo sprzęt ma naprawdę duże możliwości. W skład wyposażenia systemu wchodzą m.in. moduł projekcyjny, kamera, głośnik, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, ale przede wszystkim broń treningowa. Mamy 4 karabinki szturmowe i 4 pistolety. Są to symulatory laserowe z taką automatyką, która odzwierciedla warunki naturalne, takie jak odrzut, huk, co daje odczucia zbliżone do tych przy użyciu prawdziwej broni. Strzelnica jest wirtualna, ale realnie pomoże wyrabiać prawidłowe nawyki strzeleckie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W ćwiczeniach mogą jednocześnie brać udział cztery osoby. Komputer zlicza ich celność i punktuje – wyjaśnia Andrzej Wonia, dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Zapowiada też, że w ramach zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa wszyscy uczniowie klas pierwszych przejdą w wirtualnej strzelnicy podstawowy kurs strzelectwa. Powiat jest z kolei też otwarty na współpracę ze szkołami prowadzącymi klasy mundurowe w ościennych powiatach oraz z organizacjami proobronnymi.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wysokiej, bo stanowiącej prawie 80% wartości projektu, dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. – Całkowity koszt wyniósł 141,2 tys. zł, w tym ponad 111,5 tys. zł stanowią środki MON. Wkład własny samorządu to niecałe 30 tys. zł – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Zespół Szkół w Dobrym Mieście