Warmiński Związek Transportu Regionalnego

05.06.2024

We wrześniu 2020 roku uruchomione zostały pierwsze regularne linie autobusowe w ramach Powiatowej Komunikacji Zbiorowej. Obecnie sieć PKZ to już prawie 40 połączeń międzygminnych. System uzupełniają też linie, którymi zarządzają samodzielnie trzy gminy z powiatu olsztyńskiego. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zadanie przejmie Warmiński Związek Transportu Regionalnego.

– Przez te kilka lat PKZ sprawdził się jako rozwiązanie atrakcyjne dla pasażerów – naszych mieszkańców oraz jako rozwiązanie efektywne ekonomicznie dla gmin – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Dlatego teraz chcemy pójść dalej i objąć tym projektem wszystkie 12 gmin naszego powiatu, tworząc Warmiński Związek Transportu Regionalnego. Jak pokazują to liczne już przykłady takich rozwiązań działających w Polsce – duży może więcej.

Działalność powiatowej komunikacji zbiorowej pokazała jednoznaczne korzyści płynące z takiej integracji: dla pasażerów – to przede wszystkim tańszy bilet, mniej przesiadek, przyjazny rozkład jazdy oraz pewność transportu; a dla samorządów – to zdecydowanie mniejsze koszty oraz większa tzw. dostępność komunikacyjna.

– Cieszę się, że o korzyściach płynących z takiego rozwiązania pań i panów burmistrzów i wójtów już przekonywać nie trzeba, dlatego pracujemy nad statutem Warmińskiego Związku Transportu Regionalnego i mam nadzieję, że do jego formalnego powstania dojdzie jeszcze w tym roku – dodaje starosta A. Abako.

Docelowo związek zajmie się całościową organizacją i koordynacją przewozów w powiecie, zarządzając taborem operatorów poszczególnych linii, czy układając rozkłady jazdy. Integracja dotychczasowych rozwiązań pozwoli też na wprowadzenie jednego biletu na wszystkie linie powiatowe. Co ważne, mający osobowość prawną WZTR będzie mógł ubiegać się o środki zewnętrzne na rozwój transportu publicznego w powiecie, odciążając tym samym budżety samorządów.

Powiatowy system komunikacji publicznej finansowany jest z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, budżetów samorządów gminnych oraz z przychodów z biletów. Koszty organizacji i obsługi całej sieci ponosi samorząd powiatowy.