W Gietrzwałdzie powstaje kanon ikony Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Z okazji 140. rocznicy Objawień Maryjnych, Aleksander Puszkin, artysta malarz, specjalizujący się w malarstwie monumentalnym i sakralnym, tworzy kanon ikony Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Inicjatorem pomysłu jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Jacek Adamas. – Chcemy w ten sposób włączyć się w obchody 140. rocznicy Objawień – powiedział. – Także w tym roku planujemy zainicjować powstanie Muzeum Historii Różańca w Gietrzwałdzie.

Pracownia ikony gietrzwałdzkiej została urządzona w Izbie Muzealnej „W Warnijski Chałupsie - W Warmińskim Domu" przy ul. Spacerowej w Gietrzwałdzie. Pielgrzymi i turyści mogą w dniach 26 lipca - 2 sierpnia w godz. 9:00 – 16:00 odwiedzić to miejsce i zobaczyć przy pracy Aleksandra Puszkina. Zasady powstawania ikony Matki Bożej Gietrzwałdzkiej są ściśle określone – praca rozpoczyna się codzienną modlitwą, odmawianą przez księży kanoników laterańskich z Gietrzwałdu a artysta, w okresie pracy nad ikoną, spożywa tylko dania postne. Tworzeniu ikony towarzyszy też muzyka sakralna. Obraz zostanie wręczony Beacie Szydło, premier polskiego rządu, podczas głównych uroczystości rocznicowych 10-11 września 2017 roku.

Aleksander Puszkin już raz w tym roku był w Gietrzwałdzie w związku z wystawą z jego prac, prowadził również warsztaty z dziećmi z gietrzwałdzkich szkół.

Aleksander Puszkin to białoruski malarz, performer i działacz opozycyjny. W ciągu ostatnich 25 lat zorganizował prawie 60 wystaw w Polsce, Rosji, Niemczech i Białorusi. Wraz z reżyserem Walerym Maślukiem pracował nad scenografią do inscenizacji "Króla Lira" w teatrze w Witebsku. Zajmował się także restauracją wnętrz świątyń katolickich na terenie Białorusi, odnawiał m.in. freski w kościele św. Stanisława w Mohylewie. Aleksander Puszkin, uczył się w Państwowej Szkole Muzyki i Sztuki im. I. Achremczuka w Mińsku. W 1983 roku rozpoczął studia w Białoruskim Państwowym Instytucie Artystyczno-Teatralnym (БДТМІ) na Wydziale Malarstwa Monumentalnego i Dekoratorstwa. Rok później zmobilizowany został do wojska i służył w Afganistanie. Po ukończeniu studiów został skierowany do pracy w Witebskim Zrzeszeniu Sztuki. W roku 1993 założył w mieście Bóbr, galerię sztuki współczesnej "U Puszkina", która szybko zdobyła sobie uznanie wśród białoruskich i zagranicznych artystów. Wraz z reżyserem Walerym Maślukiem pracował nad scenografią do inscenizacji "Króla Leara" w teatrze w Witebsku. Od roku 1991 mieszka w rodzinnym Bobrze w rejonie krupskim. Na dachu swojego domu wywiesza regularnie tradycyjną biało-czerwono-białą flagę białoruską, zakazaną przez białoruskie władze. Jest bohaterem nakręconego w 2007 roku filmu "Białoruski walc" w reżyserii Andrzeja Fidyka.

Aleksander Puszkin i gietrzwałdzkie dzieci.