W Dniu Pracownika Socjalnego...

Co roku 21 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. Tradycyjnie już tego dnia starosta Małgorzata Chyziak spotkała się z dyrektorami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domów Pomocy Społecznej i Domów dla Dzieci, dla których Powiat Olsztyński jest organem prowadzącym.

- Dziękuję Państwu za codzienną, ciężką pracę i zaangażowanie w sprawy swoich podopiecznych. Proszę przyjąć życzenia satysfakcji z tego, co robicie oraz byście spotykali na swej drodze ludzi, którzy będą doceniali tę pracę i poświęcenie - mówiła starosta, wręczając dyrektorom listy okolicznościowe.

Nie zabrakło rozmów o największych potrzebach placówek. Mowa była też o zrealizowanych inwestycjach. Dyrektorzy opowiadając o swojej pracy, mówili, że czasem czują się o 10 lat starsi, zazwyczaj jednak wychodzą niemal uskrzydleni. Teresa Sienkiewicz szefująca Domowi Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, słowami wiersza podzieliła się refleksją na temat swojej pracy...

O TWARZY STARSZEGO CZŁOWIEKA

Piękna jest twarz starszego człowieka,
Czasami nieobecna i tak bardzo daleka.
Z tej twarzy tak wiele można wyczytać,
Opowie o niej każda zmarszczka grubą kreską wyryta.

Jedna jest o radościach i młodzieńczych psotach,
Inna o codziennych troskach i kłopotach,
I o mądrości, która z wiekiem przychodzi,
I o tym, co wypada, i czego się nie godzi.

Wiele jest w niej zamyślenia,
Odnajdziemy je w kącikach ust cienia.
I siwe włosy, i spracowane ręce,
Która za dobro dobrem odpłacą w podzięce.

Takich Ich widzę w progach mego Domu.
Jak się krzątają, jak cierpią, jak tęsknią po kryjomu.
I dobrym słowem Ich zawsze wspomagam,
Jak tylko umiem - starości pomagam.

(Teresa Sienkiewicz, 2017)Świeto Pracownika Socjalnego 2017