VI Marsz Godności w Dobrym Mieście

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście zaprasza w piątek 31 maja wszystkich mieszkańców, instytucje, przedszkola, szkoły do przemarszu ulicami miasta.

Barwny korowód wyruszy spod Urzędu Miejskiego, gdzie towarzyszyć będzie głośna muzyka, bębny afrykańskie, bibeloty i skandowane hasła dotyczące godności osób niepełnosprawnych.

Ul. Warszawska w Dobrym Mieście (plac przy Urzędzie Miejskim) - godz. 9:30.

a1ae1d9a48