Usługi opiekuńcze dla osób niepelnosprawnych - konkurs

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

W ramach projektu PSONI pełni rolę Inkubatora Innowacji Społecznych, którego zadaniem jest wyszukanie potencjalnych innowatorów w obszarze usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie a także udzielenie im wsparcia merytorycznego i organizacyjno-technicznego. W dniu 19 września 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs dla innowatorów.

12 października w PSOUU Koło w Olsztynie (ul. Siewna 78) w godz. 10:00 - 16:00 odbędzie się spotkanie dla innowatorów z województwa warmińsko-mazurskiego, na którym będzie można zapoznać się ze szczegółami aplikowania o granty oraz skonsultować swoje pomysły w obszarze merytorycznym konkursu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu powinny do 5 października wypełnić elektronicznie Formularz_zgłoszeniowy_spotkanie informacyjne_PSONI , a następnie przesłać go na adres: rekrutacja@innowacje.psoni.org.pl . W przypadku pytań możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem: 22 848 03 44.

Granty na innowacje społeczne plakat