Urzędnicy starostwa zakończyli cykl szkoleń

Etyka urzędnika, efektywne zarządzanie czasem pracy, tworzenie aktów prawnych, czy nauka języków obcych - to tylko wycinek z szerokiego wachlarza szkoleń za unijne fundusze, w jakich przez ostatnie półtora roku uczestniczyli urzędnicy olsztyńskiego starostwa. Przeszkolonych zostało ogółem 157 pracowników.

_

Intensywne szkolenia urzędników starostwa, które trwały od maja 2010 do stycznia 2012 były możliwe dzięki projektowi unijnemu „Wysoka jakość administracji samorządowej w powiecie olsztyńskim". Projekt w imieniu starostwa napisało stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu w Olsztynie. W piątek 13 stycznia w sali sesyjnej starostwa odbyła się konferencja podsumowująca projekt.
- Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom starostwa za tak sumienny i aktywny udział w szkoleniach - mówiła w czasie konferencji Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński. - Jestem przekonana, że na podniesieniu kompetencji i kwalifikacji urzędników skorzystają przede wszystkim wszyscy interesanci starostwa.

Większe zaufanie do starostwa
Jak podkreślał dr hab. Ryszard Walkowiak ze stowarzyszenia W-M Klinika Biznesu projekt szkoleniowy zrealizowany w olsztyńskim starostwie był wyjątkowy.  
- Nie ma miejsca w regionie, gdzie w tak krótkim czasie przeszkolonych zostałoby tak wiele osób z jednego urzędu administracyjnego - mówi dr Walkowiak. - W starostwie praktycznie każdy ze 157 pracowników odbył szkolenia dopasowane do tematyki, jaką się zajmuje na co dzień. Dr Walkowiak dziękował urzędnikom za merytoryczne uwagi i propozycje zgłaszane w ankietach. Badania ewaluacyjne wykazały, e po szkoleniach kompetencja urzędników starostwa wzrosły średnio o ponad 40 proc. O połowę przyrósł też poziom wiedzy ogólnej. Zwiększyło się też zaufanie do starostwa osób z zewnątrz. Badania ankietowe wskazują na wzrost poziomu zaufania z 59 proc. w grudniu 2010 do 76 proc. w grudniu 2011 roku. Szkolenia odbywały się m.in. z następujących dziedzin i zakresów: umiejętności interpersonalne, efektywne zarządzanie czasem pracy urzędnika, ochrona danych osobowych w JST, zasady współpracy z NGO, prawo zamówień publicznych, zasady aplikowania o środki z UE - zarządzanie projektami i ich rozliczanie, wszelkie kodeksy, czy języki obce.

_

Wykorzystają w codziennej pracy
Urzędnicy chwalą sobie udział w projekcie i możliwość zdobywania nowych umiejętności.
- Zdobyta wiedza na pewno przyda mi się w codziennej pracy - mówi Jowita Muszałowska, podinspektor w olsztyńskim starostwie. - Ważne, że była ona przekazywana w przystępny i ciekawy sposób przez wykładowców.
Po zakończeniu szkoleń urzędnicy otrzymali certyfikaty ich ukończenia. Projekt „Wysoka jakość administracji samorządowej w powiecie olsztyńskim" był realizowany w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie", Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji). Wartość projektu to prawie 2 mln zł, kwota dofinansowania unijnego to 1,76 mln zł (pozostałe środki to wkład własny powiatu). Dodatkowe efekty projektu w starostwie to stworzenie biblioteki skutecznego urzędnika, w której są najnowsze i najbardziej potrzebne publikacje prawne, opracowanie kodeksu etyki pracowników starostwa, czy portal internetowy organizacji pozarządowych z powiatu.