Umowa na sieć wodociągową

28 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Purdzie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Purda, reprezentowaną przez wójta Piotra Płoskiego, a firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” S.C., Baran Waldemar, Jankowski Mirosław dotyczącej robót budowlanych w zakresie wykonania sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości Szczęsne.

W ramach podpisanej umowy powstanie m. in. ok. 4700 m sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 100 m sieci wodociągowej oraz ok. 180 m kanalizacji deszczowej. Dzisiaj również odbyło się przekazanie terenu budowy. Łączna kwota całej inwestycji wynosi ponad 2,5 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 listopada 2018 r.