Turniej Motoryzacyjny 2013

Dnia 24 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Warmińsko–Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego 2013 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

_
Zwycięska ekipa z Dobrego Miasta wraz z opiekunem

Od wielu lat eliminacje organizowane są wspólnie z Miastem Olsztyn, które zapewnia bazę merytoryczną, sprzęt motoryzacyjny oraz obsługę medyczną. Głównymi celami Turnieju są: popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym, upowszechnianie wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnych zachowań w ruchu drogowym, popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W trakcie Turnieju uczestnicy zmierzyli się z następującymi konkurencjami:
Test obejmujący tematykę znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego , obsługi pojazdów i pierwszej pomocy;
Sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji,
Sprawdzian z umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
Sprawdzian z obsługi codziennej pojazdu,
Jazda sprawnościowa motorowerem,
Jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”
W eliminacjach udział wzięły trzy zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Olsztyńskiego:
Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, Zawodnicy: Robert Bucholska, Wioleta Bucholska, Andrzej Rynkowski, Opiekun: Bogdan Sternicki, Zespół Szkół w Dobrym Mieście, Zawodnicy: Patryk Suchodolski, Eryk Andrukaniec, Grzegorz Plakwicz, Opiekun: Kazimierz Młodzianowski, I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, Zawodnicy: Łukasz Han, Paweł Szantar, Damian Obuchowicz, Opiekun: Grzegorz Rudziński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach, Zawodnicy: Sebastian Rugała, Patryk Kalata, Grzegorz Oszmiańczuk
Opiekun: Wiesław Czerniakowski.
W 2013 r. bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, którzy będą reprezentowali Powiat Olsztyński w finałach wojewódzkich. Klasyfikacja końcowa: I miejsce: Zespół Szkół w Dobrym Mieście, II miejsce: Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, III miejsce:  I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, IV miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach.
Drużyny zostały uhonorowane pucharami okolicznościowymi oraz dyplomami. Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymali wspaniałe nagrody, tj. torby sportowe, plecaki i czapeczki ufundowane przez Starostę Olsztyńskiego Pana Mirosława Pampucha. W trakcie Turnieju każdy z uczestników, opiekunów oraz organizatorów mógł posilić się przepysznym obiadem ufundowanym również przez władze Powiatu.


_