Termomodernizacja na finiszu

Od kilku miesięcy na terenie miasta i gminy Biskupiec trwa termomodernizacja.

Termomodernizacja biskupieckiego Gimnazjum Publicznego nr 1, Społecznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich i w Bredynkach, a także Zespołu Szkół w Węgoju została zakończona. Trwa wymiana pokrycia dachowego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka.

Wszystkie działania (m.in. docieplenia ścian, stropodachów, dachów, wymianę okien i drzwi, montaż nowych grzejników, instalacji CO, odbywał się także montaż nowych zaworów termostatycznych i oświetlenia LED) były możliwe do wykonania w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec”, którego beneficjentem jest Zakład Nieruchomości Lokalowych w Biskupcu.

Ww. projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020 w ramach Osi 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Całkowity koszt projektu to ponad 6 mln zł, a dofinansowanie wynosi prawie 5 mln zł.

W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele:

Cel 1: Zmniejszenie energochłonności placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec,
Cel 2: Redukcja kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec,
Cel 3: Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery dzięki wykorzystaniu OZE w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec.

Zakładane korzyści z realizacji projektu to m.in.:

- lepsza efektywność energetyczna budynków
- poprawa estetyki i wyglądu budynków
- czystsze środowisko dzięki zastosowaniu energii odnawialnej
- niższe koszty eksploatacyjne
- czystsze powietrze.