Szkoły gotowe do naboru

Tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych będzie inny niż zwykle. Przede wszystkim dlatego, że szkoły po raz pierwszy od wprowadzenia reformy przyjmą podwójny rocznik – absolwentów gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej. Jak przygotowane są na to szkoły powiatowe?

- Podwójny rocznik to rodzaj wyzwania dla placówek oświatowych. Trudno jest dokładnie przewidzieć, ilu absolwentów i po której ze szkół będzie się starać o przyjęcie do naszych Zespołów Szkół w Olsztynku, Dobry Mieście, Biskupcu oraz do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Mieście. W związku z różnicami w podstawie programowej SP i gimnazjum planujemy utworzenie podwójnych oddziałów, ale nie wszędzie. Wspólnie z dyrektorami analizowaliśmy sytuację i dotychczasowe zainteresowanie poszczególnymi kierunkami, próbując wyważyć, gdzie możemy się spodziewać potrzeby nauczania w dwóch ciągach. Na rok szkolny 2019/2020 możemy przyjąć 456 uczniów do 19 oddziałów, w tym do 8 po gimnazjum i 11 po szkole podstawowej. W porównaniu z rokiem bieżącym to więcej o 139 osób. Nasz baza lokalowa jest na to przygotowana, co więcej przy tej liczbie uczniów nadal możemy pracować jednozmianowo – mówi Barbara Guga, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Od dwóch lat w powiecie funkcjonuje szkoła branżowa I stopnia. Zgodnie z reformą edukacji od nowego roku szkolnego 3-letnie dotąd liceum ogólnokształcące zostanie przekształcone w szkołę 4-letnią, z kolei 4-letnie technika staną się 5-letnie. Absolwenci gimnazjum trafią jeszcze do starego typu szkół, ci po 8-klasowej szkole podstawowej już rozpoczną naukę w 4-letnim LO lub 5-letnim technikum. Czy oferta edukacyjna szkół powiatowych też się zmieni? – Nasza oferta jest na tyle szeroka, że nie ma potrzeby wprowadzania nowych kierunków. Taką decyzję możemy ewentualnie podjąć w kolejnych latach, już po wprowadzeniu reformy wydłużenia ciągu nauczania. W ostatnim czasie otworzyliśmy nowe kierunki: w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach technik weterynarii i technik technologii żywności w Zespole Szkół w Olsztynku. Te kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponadto z ZSR w Smolajnach organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w zawodzie rolnik i technik rolnik. W roku szkolnym 2018/19 uczestniczyło w nich 75 osób. Kursy są nieodpłatne i kończą się potwierdzeniem kwalifikacji w danym zawodzie. Kontynuujemy więc te rodzaje kształcenia, ale oczywiście cały czas bacznie przyglądamy się rynkowi pracy, który zmienia się dynamicznie – zapowiada Barbara Guga.

O tym, że warto uczyć się w szkołach powiatowych przekonuje starosta olsztyński. – Przede wszystkim stawiamy na dobre warunki kształcenia. Od kilku lat stale je polepszamy. W przypadku szkół zawodowych łączymy klasy na przedmiotach ogólnych, zawodowe są już jednak prowadzone rozdzielnie. Klasy są więc mało liczne, w niektórych uczy się nawet 14 osób, co jest wielkim plusem. Współpracujemy z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, który przygotowuje listę zawodów deficytowych. Zawieramy umowy z przedsiębiorcami, u których nasi uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu. Zespół Szkół w Biskupcu prowadzi rozmowy z firmą Egger na temat utworzenia klasy patronackiej. Zespół Szkół w Olsztynku realizuje porozumienie z firmą Tymbark, w ramach którego uczniowie kierunku technolog żywności uczą się zawodu w rzeczywistym miejscu pracy. Podobnie jest z praktykami zawodowymi, które nasi podopieczni odbywają w zakładach pracy w regionie, a czasem też zagranicą, np. w Grecji. Szkoły realizują też projekty unijne umożliwiające wyjazd uczniów, jak choćby w ubiegłym roku do Niemiec – tłumaczy Andrzej Abako. Powiat myśli też o infrastrukturze szkolnej. – Inwestujemy w nasze placówki, zarówno w pracownie, jak i bazę lokalową. W Zespole Szkół w Dobrym Mieście od kilku lat funkcjonuje hala sportowa, w tym roku szkolnym otworzyliśmy Powiatową Halę Widowiskowo-Sportową w Zespole Szkół w Biskupcu. Szukamy także możliwości pozyskania środków na budowę sali przy Zespole Szkół w Olsztynku. Niedawno kupiliśmy do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach dwie klacze, które lada chwila będą się źrebić – opowiada starosta.

Samorząd dokłada też środki do bieżącej działalności szkół. – Teoretycznie szkoły otrzymują subwencje oświatowe. Obliczyliśmy, że te środki jednak nie są wystarczające na przyjęcie podwójnego rocznika do szkół. Na tę chwilę dokładamy 4,5 mln zł z puli środków, jakie otrzymujemy z udziału PIT i CIT. Założyliśmy utworzenie od września 2019 roku pięciu nowych oddziałów, co pogłębi stratę i będziemy musieli szukać środków na utrzymanie szkół w okresie od września do grudnia. W podobnej sytuacji są inne samorządy. Na ostatnim posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjęliśmy decyzję o wystosowaniu apelu do Minister Edukacji Narodowej o zwiększenie  subwencji. Oczywiście to nie może się odbić na młodzieży. Jesteśmy gotowi przyjąć 456 uczniów. Oferta naszych szkół jest bardzo szeroka, jestem przekonany, że każdy może znaleźć w niej swoją wymarzona szkołę – przekonuje Andrzej Abako.

Nabory, zgodnie z rozporządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty rozpoczną się w maju. Listy osób przyjętych będą ogłaszane w lipcu.

Aktualna oferta szkół powiatowych:
Zespół Szkół w Olsztynku    Zespół Szkół w Biskupcu    Zespół Szkół w Dobrym Mieście    Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Mieście